WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie 18 t/m 24 jaar

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van personen in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar (in het betreffende jaar)