WistUdata | Gemeente Utrecht

asiel(ver)zoekers

Aantal personen die een aanvraag om toelating als vluchteling hebben ingediend (op 1 januari van het betreffende jaar)