WistUdata | Gemeente Utrecht

gemiddelde grootte huishoudens totaal

Gemiddelde huishoudensgrootte van alle huishoudens (voor definitie van huishouden (zelfstandig en onzelfstandig wonend), zie achtergrondinformatie)