WistUdata | Gemeente Utrecht

gemiddeld woonoppervlak per woning

gemiddeld woonoppervlak woning volgens NEN2580 richtlijnen