WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer algemeen buurtoordeel

Het rapportcijfer algemeen buurtoordeel is een indicator op basis van vier stellingen en een vraag: - de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen - het is niet leuk om in deze buurt te wonen - als het kan, verhuis ik uit deze buurt - als je in deze buurt woont, dan heb je geluk - wat vindt u van de buurt waar u woont? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.