WistUdata | Gemeente Utrecht

% ontevreden over de woning

Aantal respondenten dat een onvoldoende rapportcijfer geeft voor de woning, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Geef een rapportcijfer voor uw woning. - rapportcijfer 1 t/m 5 Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.