WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vindt dat woning slecht is onderhouden

Aantal respondenten dat aangeeft de woning slecht onderhouden te vinden, per 100 respondenten (t/m 2011). Antwoord op de uitspraak: mijn woning is slecht onderhouden. ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.