WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vindt dat woning te klein is

Aantal respondenten dat aangeeft de woning te klein te vinden, per 100 respondenten (t/m 2011). Antwoord op de uitspraak: mijn woning is te klein. ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.