WistUdata | Gemeente Utrecht

% eigen woonbuurt is (zeer) prettig

Aantal respondenten dat de woonbuurt (zeer) prettig vindt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Wat vindt u van de buurt waar u woont? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.