WistUdata | Gemeente Utrecht

verhuring van nieuwbouw

aantal verhuurde sociale huurwoningen via woningcorporaties, nieuwbouw (starters/doorstromers)