WistUdata | Gemeente Utrecht

aantal verhuringen

aantal verhuurde sociale huurwoningen via woningcorporaties (starters/doorstromers)