WistUdata | Gemeente Utrecht

verhuringen exclusief bemiddeling

aantal verhuurde sociale huurwoningen via woningcorporaties, exclusief bemiddeling (starters/doorstromers)