WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat restaurant of café bezocht

Aantal respondenten dat restaurant of café‚ bezocht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende sociale of culturele activiteiten bezocht? - restaurant of café‚ Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.