WistUdata | Gemeente Utrecht

% cultuurdeelname

Aantal respondenten dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden een sociale en/of culturele activiteit te hebben bezocht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende sociale en culturele activiteiten bezocht? - klassieke muziek; popmuziek of dance, muziektheater, musical of opera; overige muziek; toneel of dans; cabaret of stand-up comedian; film; museum; festival of cultureel evenement Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.