WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over wijkcultuurhuis in de buurt

Aantal respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met het wijkhuis, de repetitie- en presentatieruimte in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: En hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw buurt? - wijkcultuurhuis Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.