WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over kunst in de openbare ruimte in de buurt

Aantal respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met kunst in de openbare ruimte in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: En hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw buurt? - kunst in de openbare ruimte(beelden, street art) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.