WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over festivals en culturele evenementen in de stad (vanaf 2016)

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het aanbod van festivals en culturele evenementen in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het aanbod van festivals en cultutrele evenementen in de stad Utrecht? - het aanbod van festivals en culturele evenementen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.