WistUdata | Gemeente Utrecht

% geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden via een melding openbare ruimte afgelopen jaar

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden? Zo ja, wat? -een melding openbare ruimte Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.