WistUdata | Gemeente Utrecht

% jongeren met vrijwilligerswerk (t/m 26 jaar)

% van de jongere respondenten (t/m 26 jaar) dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen Antwoord op de vraag: Nu volgt een aantal organisaties waarvoor u onbetaald of tegen een kleine vergoeding vrijwilligerswerk kunt doen. Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? U mag meer antwoorden aankruisen. Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.