WistUdata | Gemeente Utrecht

% personen met migratieachtergrond met vrijwilligerswerk (niet-westers)

% van de niet westerse allochtone respondenten dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen Antwoord op de vraag: Nu volgt een aantal organisaties waarvoor u onbetaald of tegen een kleine vergoeding vrijwilligerswerk kunt doen. Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? U mag meer antwoorden aankruisen. Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.