WistUdata | Gemeente Utrecht

% actief vrijwilliger

Aantal respondenten dat aangeeft aan vrijwilligerswerk te doen, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Nu volgt een aantal organisaties waarvoor u onbetaald of tegen een kleine vergoeding vrijwilligerswerk kunt doen. Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.