WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt

Aantal respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met de beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt, per 100 van alle respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw buurt: beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.