WistUdata | Gemeente Utrecht

% gebruik internationale contacten voor studie of werk

Aantal respondenten dat vaak of soms voor studie of werk in Utrecht gebruik maakt van internationale contacten, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Maakt u gebruik van internationale contacten voor uw studie of werk in Utrecht? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.