WistUdata | Gemeente Utrecht

% actief in buurt om de leefbaarheid te verbeteren

Aantal respondenten dat aangeeft afgelopen jaar actief te zijn geweest in de buurt om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Was u de afgelopen 12 maanden actief om de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt te verbeteren? (ja). In 2016 is de toelichting op leefbaarheid komen te vervallen. Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.