WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat het initiatievenfonds kent

"Aantal respondenten dat het initiatievenfonds kent in de stad Utrecht, per 100 respondenten. . Antwoord op de vraag: Met het initiatievenfonds kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente voor initiatieven waarbij bewoners zich inzetten voor elkaar en de verbetering van de leefomgeving. Voorbeelden zijn het organiseren van ontmoetingen tussen bewoners en aanleg en zelfbeheer van groen. Kent u het initiatievenfonds? - ja - nee Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie."