WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun eigen bijdrage

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden en het idee heeft dat de gemeente er iets mee gedaan heeft, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u het idee dat de gemeente iets heeft gedaan met uw bijdrage om het beleid te beïnvloeden. (ja) onder die respondenten die (ja) antwoorden op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid van de gemeente te beïnvloeden? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.