WistUdata | Gemeente Utrecht

% geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden via participatie

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden via participatie, per 100 respondenten. Antwoord "doe ik al" op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden? Zo ja, wat? -een klacht of zienswijze indienen -deelname aan een bewonersgroep -contact met de wijkraad -contact met een raadslid of (wijk)wethouder -naar een (raads)informatiebijeenkomst van de gemeente -deelname aan een stadsgesprek of -debat -deelname aan een participatietraject (van gemeente met inwoners) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.