WistUdata | Gemeente Utrecht

% geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden via initiatief

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden via een initiatief, per 100 respondenten. Antwoord "doe ik al" op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden? Zo ja, wat? -een maatschappelijk initiatief nemen als inwoner -een idee of petitie indienen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.