WistUdata | Gemeente Utrecht

% geprobeerd gemeentebeleid te beïnvloeden

Aantal respondenten dat in het afgelopen jaar geprobeerd heeft het gemeentebeleid te beïnvloeden via participatie, per 100 respondenten. Antwoord "doe ik al" op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden? Zo ja, wat? -een melding openbare ruimte -een klacht of zienswijze indienen -deelname aan een bewonersgroep -contact met de wijkraad -contact met een raadslid of (wijk)wethouder -een maatschappelijk initiatief nemen als bewoner -naar een (raads)informatiebijeenkomst van de gemeente -naar een bijeenkomst voor bewoners -een idee of petitie indienen -deelname aan een participatietraject (van gemeente met inwoners) -anders Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.