WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat helpt bij de zorg of hulp aan buurtbewoners

Aantal respondenten dat al zorgt voor of hulp biedt aan buurtbewoners, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - zorg voor of hulp aan uw buurtbewoners (bijvoorbeeld boodschappen doen, bezoek brengen, klusjes) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.