WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat wil helpen met het schoonmaken van de openbare ruimte

Aantal respondenten dat de gemeente wil helpen met het schoonmaken van de openbare ruimte in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - schoonmaken van de openbare ruimte, zoals straatvegen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.