WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat wil helpen op school, bij buurthuis of een sportvereniging

Aantal respondenten dat de gemeente wil helpen op school, bij buurthuis of een sportvereniging in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? -helpen op school, bij een buurthuis of een sportvereniging Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.