WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat helpt met het onderhouden van groen

Aantal respondenten dat de gemeente al helpt met het onderhouden van groen in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - onderhouden van groen, zoals snoeien of schoffelen in perkjes of park Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.