WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat wil helpen bij buurtpreventie

Aantal respondenten dat de gemeente wil helpen bij buurtpreventie in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - helpen bij buurtpreventie, zoals bewoners aanspreken op gedrag Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.