WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat helpt bij het organiseren van een buurtfeest

Aantal respondenten dat al helpt bij het organiseren van een buurtfeest, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - organiseren van een buurtfeest Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.