WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat wil helpen bij organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing

Aantal respondenten dat de gemeente wil helpen bij het orginaseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? -organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.