WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en financiële ondersteuning nodig had

Aantal respondenten dat één of meer activiteit(en) gedaan heeft en financiële ondersteuning nodig had, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Als u activiteiten doet voor uw buurt, heeft u hierbij dan ondersteuning van de gemeente of een andere organisatie nodig of nodig gehad? -ja, financiële ondersteuning Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.