WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat één of meerdere activiteiten gedaan heeft in de buurt

Aantal respondenten dat op één of meerdere activiteiten in de buurt "doe ik al" heeft geantwoord, per 100 respondenten. Vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? Antwoord "doe ik al" bij één of meerdere van: -schoon houden van de openbare ruimte, zoals straat vegen -onderhouden van groen, zoals snoeien of schoffelen in perkjes of park -iets voor de veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet -helpen op school, bij een buurthuis of een sportvereniging -zorgen voor of hulp bieden aan uw buurtbewoners, zoals boodschappen doen of klusjes -organiseren van een buurtfeest of andere activiteit waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten -organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.