WistUdata | Gemeente Utrecht

% Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de PvdA, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Gemeenteraadsverkiezingen