WistUdata | Gemeente Utrecht

% overig

Aantal stemmen uitgebracht op overige partijen (anders dan D66, PvdA,CDA,VVD,SP,LU,GrLi), per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Gemeenteraadsverkiezingen