WistUdata | Gemeente Utrecht

% Democraten 66 (D66)

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van D'66, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Gemeenteraadsverkiezingen