WistUdata | Gemeente Utrecht

% ChristenUnie

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de ChristenUnie (CU), per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Gemeenteraadsverkiezingen