WistUdata | Gemeente Utrecht

% Partij voor de Dieren

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de PvdD, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Tweede Kamerverkiezingen