WistUdata | Gemeente Utrecht

% Piratenpartij

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van Piratenpartij, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Tweede Kamerverkiezingen