WistUdata | Gemeente Utrecht

% overig

Aantal stemmen uitgebracht op overige partijen (anders dan CDA,VVD,PvdA,GrL,SP,D66,LPF) per 100 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen, Tweede Kamerverkiezingen