WistUdata | Gemeente Utrecht

% ChristenUnie

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de ChU, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Tweede Kamerverkiezingen