WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat meestal verder weg van de stad recreëert

Aantal respondenten dat meestal verder weg van Utrecht recreëert, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Als u langer dan 2 uur buiten in het groen/aan of op het water recreëert, waar doet u dit dan meestal? - buiten de stads-/gemeentegrenzen van Utrecht, verder dan 10 kilometer van mijn huis Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.