WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat meestal binnen de stadsgrenzen recreëert

Aantal respondenten dat meestal binnen de stadsgrenzen recreëert, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Als u langer dan 2 uur buiten in het groen/aan of op het water recreëert, waar doet u dit dan meestal? - binnen de stads-/gemeentegrenzen van Utrecht (bijvoorbeeld in een Utrechts stadspark) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.