WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat nooit lang buiten recreëert

Aantal respondenten dat nooit lang buiten recreëert, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Als u langer dan 2 uur buiten in het groen/aan of op het water recreëert, waar doet u dit dan meestal? - ik ga nooit langer dan 2 uur buiten recreëren Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.