WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat voor buitenrecreatie in de stad naar Park Bloeyendael gaat

Aantal respondenten dat voor buitenrecreatie naar Park Bloeyendael gaat, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Naar welke van de volgende groengebieden gaat u het meest toe als u in de buitenlucht recreëert? (maximaal 3 antwoorden) - Park Bloeyendael (Noordoost) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.